Silfverschiöld

Otto Hjalmar Silfverschiöld

Orginalartikeln hittar ni här!

Otto Hjalmar ”Calle” Silfverschiöld, Falsterbo, har avlidit i en ålder av 80 år. Han sörjes närmast av hustrun Irma samt barnen Nils, Jonas och Charlotte med familjer. Efter avslutade studier på Lundsberg, reservofficersutbildning och lantbruksskola fick Calle ansvaret att sköta Gåsevadholm i Halland. Det var strävsamma men lyckliga år för Irma och Calle och familjen utökades. Irma och Calle ville gärna ha något eget och 1964 förvärvades Klågerup i Skåne. Slottet renoverades pietetsfullt och ekonomibyggnaderna moderniserades. Med välgrundade insatser skapade Calle ett modernt jordbruk.

Vänkretsen utökades och Calles aldrig sviktande intresse för vännernas väl och ve befästes.

Genom kloka köp ökade Calle jordbruksarealen och blev efterhand även en större skogsägare på olika platser i landet. Han var väl insatt i skatte- och jordbrukspolitiska frågor och fördelade i god tid ägorna till sina barn.
Calle var en seriös viltvårdare och skapade på Klågerup goda miljöer för det vilda. Han var en skicklig, omdömesgill jägare, gärna med en tax vid sidan, och var en uppskattad gäst på jakter.

Tyvärr försämrades efterhand Calles hälsa, men han gav inte upp utan fortsatte oförsiktigt nog att delta i det praktiska jordbruket på Klågerup. Irma fick ofta köra honom för att söka läkarvård.

Vid sidan om jordbruket var ett av Calles stora intressen hästsporten. Han var själv en elegant ryttare och en duktig uppfödare av galopphästar, som han framgångsrikt tävlade med. Han var uppskattad ordförande i Jockeyklubben och även engagerad i styrelsen för Falsterbo horse show.
De senaste åren bodde Calle i Falsterbo, där han och Irma skapade ett härligt välkomnande hem. Det kan inte nog understrykas hur kärleksfullt Irma under årens lopp månade om sin man.

En kär vän har lämnat oss men minnet av denne charmfulle man med sitt livliga humör kommer att leva länge. Våra deltagande tankar går till Irma och hela familjen.

To Top