Bildarkiv

Här samlar jag bilder och fotografier på våra släktingar som jag hittar under resans gång. Om det inte tillhör någon i vår egen släkt så kommer jag att anmärka på det i bildtexten. Under varje block av bilder så finner ni tillhörande och beskrivande texter som påvisar vem eller vad vi ser i respektive bild. Klicka gärna på bilderna så öppnas dom upp i sin naturliga storlek.

Porträtt av Gustaf Adolf Boltenstern
OS 1956
Gustaf_Adolf_Boltenstern_1912
Screen Shot 2019-08-19 at 18.49.29
GFNvonDardel
thalassa-gammal

Övre raden till vänster: Nils von Dardel. Begravd på Ekerö kyrkogård.
Övre raden i mitten:
Övre raden till höger: Axel Klinckowström. Begravd på Ekerö kyrkogård. Svärfar till ovannämnda.
Nedre raden till vänster: Thora Hamilton. Fru till Nils, dotter till Axel.
Nedre raden i mitten:
Nedre raden till höger: Lucie- Georges och Isabelle von Dardel. Begravda på Helsingborgs kyrkogård.

Lönnen_8_Söderhamn
OlofSkogman
2553418_1200_675
Fritz_noces_d_or_1200
Alexander_Roslin_026
thoradardel

Övre raden till vänster: Nils von Dardel. Begravd på Ekerö kyrkogård.
Övre raden i mitten:
Övre raden till höger: Axel Klinckowström. Begravd på Ekerö kyrkogård. Svärfar till ovannämnda.
Nedre raden till vänster: Thora Hamilton. Fru till Nils, dotter till Axel.
Nedre raden i mitten:
Nedre raden till höger: Lucie- Georges och Isabelle von Dardel. Begravda på Helsingborgs kyrkogård.

17277_7_010_00000287_0_small
D3BE0EFC-703B-4975-948C-FF017301D92A
156210548
20952882-QordH

Övre raden till vänster: Nils von Dardel. Begravd på Ekerö kyrkogård.
Övre raden i mitten:
Övre raden till höger: Axel Klinckowström. Begravd på Ekerö kyrkogård. Svärfar till ovannämnda.
Nedre raden: Thora Hamilton. Fru till Nils, dotter till Axel.

niklas_silverschiold
louiseboijeafgennas
CarlXIVJohnSweden
Screen Shot 2019-09-01 at 18.56.34
baltzar-von-platen
Nils_Dardel_Döende_dandyn

Övre raden till vänster: Niklas Silfverschiöld
Övre raden i mitten: Louise Boije af Gennäs
Övre raden till höger: Jean Baptiste Bernadotte
Nedre raden till vänster: Linde Klinckowström
Nedre raden i mitten: Baltzar von Platen
Nedre raden till höger: Den döende dandyn

To Top