Släktföreningen

Jag har en tanke, en fundering och en idé som jag burit med mig under många många år. En önskan om att någon gång kunna samla släkt och vänner tillsammans och få skapa något som ingen riktigt har kraft och kunskap att genomföra på egen hand. Jag har alltid haft ett intresse för mitt förflutna, och jag har ägnat mycket tid år min forskning. Under mina inledande år som släktforskare så var givetvis fokuset på att hitta avlidna släktingar som man finner i alla dess arkiv runt om i vår omgivning. Att forska på sin släkt i arkiven. Men efter ett antal år så börjar tankarna även växa fram om huruvida man skulle kunna göra samma sak med levande, och okända personer i sin forskning. Utan att veta så kan jag nog sticka ut hakan och säga att det kryllar av släktingar längs med vårt vackra och avlånga land som bara väntar på att bli informerade om sin nyvunna släkt. Önskan om att en gång skapa en släktförening som har som ändamål att samla och dokumentera fantastiska och underbara personer i Norden och Skandinavien, men även i övriga världen om så behövs.

Skogmanska föreningen har till ändamål:
att verka för sammanhållning inom släkten,
att tillvarata gemensamma intressen,
att föra en korrekt medlemsförteckning samt
att utföra forskningar i släktens historia.

Om möjligt så skulle jag vilja att föreningens målsättning vore att informera om och sprida intresse för släktforskning och dess stora kulturvärde, som dokument av folkets egen historia samt att ge stöd, råd och hjälp till släktforskare. Inte nödvändigtvis enbart inom vår egen släkt. Dessutom ska föreningen följa medlemmarnas önskemål och arrangera intressanta, aktuella och givande aktiviteter om så önskar. Sen bör jag tillägga att detta inte alena handlar om släktforskning och detektivjobbet i alla dem många arkiven som finns. Detta kan lika gärna ses som en möjlighet till gemenskap och spridande av kärlek och tillit.

Vill också påminna om att alla artiklar på den här sidan har en relation till mitt eget släktträd på ett eller annat sätt.

To Top