Skogman

Jag heter Mikael Skogman och vi bör ju givetvis ha en sektion på denna site där vi går igenom de facto att mitt efternamn ändå bör stå i centrum för allt och kring. Vart kommer Skogman ifrån? Finns det fler släkter som har samma efternamn, och kanske den allra intressantaste frågan av dem alla bör vara om vi har någon som helst koppling till vår allas Thore Skogman?

När det gäller just min egen släkt, så började allt med Olof Nilsson född 1808-11-02. Han tar efternamnet Skogman på kortet 1871-1875 för Västra Knoll, Glava församling i Värmlands län. Den direkta orsaken till namntillägget är fortfarande höljt i dunkel dessvärre, och kanske kan det vara så att vi aldrig får reda på den verkliga orsaken.

Namn: Födelseår: Församling: Länk till kyrkboken:
Olof Nilsson Skogman 1870-01-30 Stavnäs Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
h. Maria Andersdotter 1871-04-14 Högbo Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
s. Nils 1901-08-01 Söderhamn Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
d. Gustava 1904-04-11 Söderhamn Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
s. Gustaf 1907-12-10 Söderhamn Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
d. Ida 1911-11-18 Söderhamn Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
d. Emma Magnelia 1911-11-18 Söderhamn Stavnäs AI-21 1866-1870 (Stömne Bruk sida 495)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Powered by TreePress

Bloggen har skapats upp med ändamålet att agera central punkt i vår gemensamma släktforskning och dessutom fungera som en naturlig portal för fakta och information om genealogi i stort.

Copyright © 2019 Skogmanska.

To Top