Sjukdomar

Gångna tiders sjukdomsnamn

Två vanlig gruppbeteckningar på sjukdomar förr var sot och röta, exempelvis rödsot, bleksot, rötfeber och lungröta. Att flera sjukdomar hette någonting på röta betyder inte att det var samma typ av sjukdom. Vidare gav man sjukdomsnamn efter var på kroppen symptomen yttrade sig exempelvis bröstilska och brösttäppa. Det kan vara samma sjukdom man menade eller två helt skilda åkommor. Läkekonsten var inte heller så utvecklad varvid diagnoserna snarare var ett beskrivande namn på symtomen snarare än ett entydigt namn på sjukdomen. Sjukdomsnamnen varierar även i olika landsändar. Efter 1749, då Tabellverket kom till, var prästerna skyldiga att anteckna dödsorsak i dödsböckerna. Nedan följer några exempel på äldre sjukdomsnamn och dess betydelse.


Operationen av Gaspare Travesi (1722-1770) som finns på Stuttgarts Staatsgalerie

Andtäppa Astma
Angina pectoris Bröstsmärtor
Barnkoppor De flesta som insjuknade i smittkoppor under 1700-talet var barn, därför kallades sjukdomen även barnkoppor.
Barnasjuka Engelska sjukan
Barnkvävning Kvävning av barnet i moderns säng
Barnsängsfeber Streptokockinfektion (epidemi)
Barnälta Engelska sjukan
Basedows sjukdom Rubbning av sköldkörtelns funktion
Benröta Inflammation i benvävnaden
Bleksot Blodbrist
Blodsjuka eller -sot Dysenteri
Blodslag Hjärnblödning
Brott Epilepsi
Brännsjuka Feber
Bröstfeber Lunginflammation
Bröstsjuka Tuberkulos
Bukrev Olika slags magåkommor, t ex blindtarmsinflammation, gallsten, magsår
Dysenteri Akut inflammation i tarmen
Engelska sjukan Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
Fallandesot Epilepsi
Fluss Katarr
Fläckfeber Feber, tyfus
Franska sjukan Syfilis
Frossa Malaria
Gikt Reumatisk sjukdom
Hetsig sjukdom Feber
Hjärtsprång Kramptillstånd hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. Troddes också var detsamma som epilepsi hos barn.
Huvudsot Hjärnhinneinflammation
Håll och styng Lunginflammation
Häfta Förstoppning
Koppor Smittkoppor
Lungsot Tuberkulos
Magrev Kolik
Magsot Magsjukdom
Mara Astma
Mjältsjuka Melankoli
Moderpassion Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor
Nervfeber Tyfus
Obstruktion Förstoppning
Pleuresi Lunginflammation
Pneumonia Lunginflammation
Rakitis Engelska sjukan
Rödsot Dysenteri
Rötfeber Kallbrand
Slag Hjärnblödning eller hjärtslag
Spanska sjukan Epidemisk influensa
Stenpassion Njursten, gallsten
Stickfluss Astma
Strupsjuka Difteri
Svinnsot Tuberkulos
Trånsjuka Tuberkulos
Tvinsot Avtynande
Vattusot Vattensvullnad

Källa Gunnar Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider.

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

To Top