Montebello

Montebello, Fritz von Dardels sommarnöje vid Vaxholm

Fataburen

Nordiska museets och Skansens årsbok 1977.

En gren av Nordiska museets verksamhet är Institutuet för folklivsforskning, som drivs i samarbete med Stockholms universitet. Där sker utbildning för omkring 700 stundenter årligen. Ett urval av de studernades obligatoriska uppsatser i universitetsämnet etnologi har samlats i årsboken. Ett av ämnena för denna årgångs samlade verk är ”Montebello – Fritz von Dardels sommarvilla”, som ni kan läsa om här nedan.

Karl XV:s mångfrestande vän officeren, hovmannen, ämbetsmannen och konstnä­ren Fritz von Dardel (1817-1901) har med penna och pensel skänkt eftervärlden ett omfattande tids- och miljödokument av stort kulturhistoriskt värde. Sexton år gammal lämnade han sitt för­ äldrahem i Schweiz för att utbilda sig till officer i sin mors hemland, Sverige. Fadern, Georges Alexandre Dardel, schweizisk kap­ten i engelsk tjänst, hade efter den engel­ska belägringen av Köpenhamn 1807 under en provianteringsresa i Skåne lärt känna den unga änkegrevinnan Sophie Wachtmeister, född Lewenhaupt med vilken han gifte sig 1809. Alliansen mellan en fattig obetitlad utländsk officer och en svensk högadlig kvinna var ovanlig. Hennes släk­tingar utverkade att G. A. Dardel adlades 1810. Banden med den svenska aristokra­tin stärktes genom äldste sonen Fritz’ gifter­mål 1846 med den vackra och eftertraktade arvtagerskan Augusta Silfverschiöld från Koberg i Västergötland. Paret bosatte sig i Stockholm och fick fem söner och två dött­rar…

Klicka på varje bild för att göra dem läsliga på ett bättre sätt.

149
150
Screenshot 2019-10-29 at 12.48.48
Screenshot 2019-10-29 at 12.50.55
Screenshot 2019-10-29 at 12.59.32
Screenshot 2019-10-29 at 13.00.06

Screenshot 2019-10-29 at 13.00.34
Screenshot 2019-10-29 at 13.01.01
Screenshot 2019-10-29 at 13.41.01
Screenshot 2019-10-29 at 13.41.10
Screenshot 2019-10-29 at 13.41.20
Screenshot 2019-10-29 at 13.41.29

Screenshot 2019-10-29 at 13.41.38
Screenshot 2019-10-29 at 13.41.48
163
164
165
166

167
168
169
170
171
172

To Top